TALEN EN VERTALEN

Cursus Vertalen Italiaans – Nederlands

Corso di traduzione italiano-olandese

“The implicit purpose of translation is to make the ‘original’ text travel” (M. Cronin)

Cursus Vertalen in Amsterdam

ItaliaItalia organiseert in samenwerking met docent en vertaalster Mara Baldi een basiscursus vertalen Italiaans – Nederlands. Mara werkt o.a. als docent aan het Instituut voor Tolken en Vertalen. Haar laatste literaire publicatie in Incontri. Rivista europea di studi italiani is een passage uit de roman Il tempo migliore della nostra vita van Antonio Scurati.

Vertalen is een vak. Het is veel meer dan een tekstje van de ene naar de andere taal omzetten. Je moet niet alleen een vreemde taal goed beheersen, maar ook de bijbehorende cultuur begrijpen. En je moet je in de doelgroep kunnen inleven. Deze aspecten (en meer) maken de vertaler bij uitstek de nauwkeurigste lezer van een tekst.

Doel: De cursus is een kennismaking met het vertaalvak en is bedoeld voor mensen met goede tot gevorderde kennis van het Italiaans die aan de hand van praktijkoefeningen hun taalvaardigheid en begrip van de cultuur willen uitbreiden en daarnaast inzicht willen krijgen in de belangrijkste vertaal-strategieën en problemen.

Lesmateriaal: Cursisten ontvangen de bundel met lesmateriaal (artikelen en te vertalen teksten) voor de cursus per mail.

Programma: Voor elke bijeenkomst bereiden de cursisten een vertaling voor die tijdens de les zal worden besproken. Verschillende genres komen aan bod, van literair tot informatief, van culinair tot reclame. Op verzoek kan een bepaald genre in het programma worden opgenomen.


les1

kinderliteratuur

Ursel Scheffler, Inkiostrik, il mostro dello zainetto, pp.5 - 11

les 2

Tijdschrift (jongeren)

I ragazzi più cool delle serie TV

les 3


Keuken / receptuur

El Risòt giald, r.1-19 (van « la leggenda… » tot aan « …circostanza »)
+ la ricetta tradizionale

les 4

Literair vertalen

Ugo Cornia, L’allegria del pensiero

les 5

Literair vertalen

Dino Buzzati, Alias in via Sesostri, r.12 - 38  (van “costruita negli anni venti” a…”la voce suasiva e profonda”)

les 6

Literair vertalen

Dino Buzzati, Alias in via Sesostri, r.214 – 250 (van “forse non ci crederai” ...”il momento giusto verrà)

les 7

Journalistiek –    
  krant/tijdschrift

Ecco perché abbiamo voluto la bicicletta
(da: l’Espresso)

les 8

Journalistiek -
   internet

Un gelato allunga la vita
(da: Raisalute.it)

les 9

Commercieel vertalen

Verschillende korte reclameteksten

les 10

In overleg met cursisten

Nader te bepalen

Lessen

Aantal lessen: 10 lessen van 2 uur

Startdatum: vrijdag 3 november 2017

Tijd: 10:30 – 12:30 uu

Voorlinchting:  13 oktober 2017

Cursusprijs: euro 485,00

Locatie: W.G. Plein 127, 1054 SC Amsterdam

Minimum: 6 cursisten

Inschrijving: mail naar

info@italiaitalia.nl


Sebastiano Vassalli

Tratto da "l'italiano"

..........“Sí, tu, - disse Dio. – Ci sono degli altri Italiano qui attorno?”

  “Non lo so, - rispose l’Italiano, - e non so se sono io l’Italiano. Da qui a qui sono fatto in un modo, e da qui in giú mi sento diverso. E poi, non mi piace chiamarmi con quel nome”.

Per la prima volta nella sua esistenza inifinita, Dio sorrise. “Se vuoi, - disse, - posso chiamarti Lunatico, o Marziano. Ma anche con il nuovo nome, dovrai rassegnarti all’idea che tu sei tu”.

 Poi Dio disse: “Vediamo”. Si mise gli occhiali e guardò dentro uno schermo, dove vedeva tutte le cose del mondo. Osservò: “Sei stato tenuto a balia per mille e cinquecento anni da una religione, e questo ha influito sul tuo carattere rendendolo infantile”. Fece scorrere delle altre immagini. “Hai inventato la pizza, il fascismo e la mafia. La pizza è una cosa buona, ma il fascismo e la mafia sono due cose pessime”.

 “Il fascismo era una dittatura, - disse l’Italiano con voce piagnucolosa, - io ho dovuto subirla. Non so chi l’abbia inventata, ma certamente non sono stato io. Soltanto a pensarci, mi sento ancora un’oppressione qui...”

Dio tornò a sorridere e scosse la testa. Domandò: “E la mafia?”..........................

Sebastiano Vassalli

Tratto da "l'italiano"

.....“Ja, jij - zei God. – Zijn er andere Italianen in de buurt?”

“Ik weet het niet , - zei de Italiaan, - en ik weet niet of ik een Italiaan ben. Van hier tot hier zit ik zó in elkaar, en van hier naar beneden voel ik mij anders. En verder noem ik mijzelf liever niet bij die naam.”

Voor de eerste maal in zijn oneindig bestaan glimlachte God. “Als je wilt, - zei hij, - kan ik je Maanbewoner noemen, of Marsman. Maar ook met een nieuwe naam zul je je erbij moeten neerleggen dat je bent wie je bent.”

Toen zei God: “Laten we eens kijken”. Hij zette zijn bril op en bekeek een scherm, waarop hij alle dingen van de wereld overzag: je bent duizend en nog eens vijfhonderd jaar lang de speelbal geweest van een godsdienst, en dit heeft je karakter beïnvloed en kinderlijk gemaakt”. Hij liet nog wat beelden voorbijkomen. “Je hebt de pizza uitgevonden, het fascisme en de maffia. Pizza is iets goeds, maar het fascisme en de maffia zijn kwalijke zaken”.

“Het fascisme was een dictatuur, - zei de Italiaan met een huilerig stemmetje, - en ik heb die moeten ondergaan. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, maar dat ben ík zeker niet geweest. Alleen al bij de gedachte krijg ik het er nog benauwd van: hier…..”

Opnieuw glimlachte God en schudde het hoofd. Hij vroeg: “En de maffia?“................................