ItaliaItalia.nlItaliaans leren in Amsterdam

Jaarcursussen - (ook te volgen als instroom)

Voor de cursisten die graag in een niet te snel tempo de Italiaanse taal willen leren, biedt ItaliaItalia jaarcursussen aan. Alle vaardigheden komen aan bod, maar de cursussen focust vooral op communicatieve handelingen.

 • Het merendeel van de taalcursussen zijn gestart, maar er zijn er nog cursussen die later beginnen.
 • Is de cursus van je keuze al begonnen en wil je alsnog instappen?

Wees er snel bij als je je nog wilt inschrijven voor een taalcursus Italiaans.

Wij staan voor u klaar om informatie te geven over onze cursussen!

Bel 06 338 57 359

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERK Niveau en toets

 • Niveau A> Basis gebruiker
  Niveau B > Onafhankelijke gebruiker
  Niveau C > Vaardige gebruiker

 • Ben je geen echte beginner en weet jij niet wat je taalniveau Italiaans is? Doe een gratis online DIALANG toets, voor een niveau inschatting.

 • De tussenniveaus plus zijn bedoeld voor studenten die de Italiaanse taal buiten Nederland hebben geleerd en zijn erg belangrijk om een volledig cursusniveau te bereiken en klaar te zijn om aan het volgende (tussen)-niveau te beginnen

ERK ItaliaItaliaItaliaItalia test

Jaarcursus 2021-2022

Inschrijving is open: zie ook semestercursus


Voor veel cursussen geldt dat de groep al vol is, maar bij een deel hebben we nog 1 of 2 plaatsen vrij.

Wil je meedoen - schrijf je nu in!

Cursusssen ook te volgen als instroom. Iederen kan alsnog mee doen met de jaarcursussen, mochten die reeds begonnen zijn, na een intakegesprek!


Inschrijving Jaarcursus 2021-2022

Jaarcursus Italiaaans start september

Start: week van 13 september 2021

Minimaal 6 cursisten per klas

Inschrijving : open

Lessen: Het zijn 27 lessen van 1,5 uur per week-

(40,50 lesuren-10,86 euro per lesuur)

Prijs: * exclusief de lesmaterialen.

 • 27 lessen van 1,5 uur € 440
 • 20 lessen van 2 uur. Prijs € 440
 • 20 lessen van 1,5 uur. Prijs € 440

BTW: *Voor bedrijven dient over bovenstaande prijzen 21% btw te worden berekend.

Let op!

Het cursusgeld moet vooraf worden betaald.

Betaling op termijn is niet mogelijk.

Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de cursus geven geen recht op terugbetaling ongeacht de reden. Een verzoek tot omboeking naar een latere cursus wordt verwerkt als annulering plus nieuwe inschrijving.

Het geld wordt niet gerestitueerd, behoudens als de cursus niet doorgaat.

Cursusssen ook te volgen als instroom

Iedereen kan alsnog mee doen met de jaarcursussen, mochten die reeds begonnen zijn, na een intakegesprek!

 • 12 lessen van 1,5 uur. Prijs € 295,50* excl. boek
 • 10 lessen van 2 uur. Prijs € 328,00* excl. boek

Boeken

Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs.

Inspanningsverplichting cursist

 • Er wordt verwacht dat u ook thuis aan opdrachten werkt. Huiswerk is niet verplicht, maar wel gewenst om het niveau van de klas te bereiken en te behouden. Aantal zelfstudie uren ca. 2 à 3 uur per week.

Certificaat en eindtoest

Als u tenminste 80% van de lessen hebt bijgewoond, ontvangt u een deelnamecertificaat op aanvrag.

Een eindtoest is niet verplicht.

INSCHRIJVING:

Uw inschrijving is pas definitief wanneer uw betaling ontvangen is en een minimum aantal cursisten is bereikt. Wanneer dit aantal niet bereikt wordt, ontvangt u hierover van ons bericht en krijgt u uw geld terug.

Vragen?

Hebt u vragen m.b.t. het rooster, de betaling of uw niveau? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@italiaitalia.nl of te bellen naar 0633857359

-----------------------------------------------------

Info
ItaliaItalia - Istituto di Lingua Italiana is ook te vinden op www.opleiding-info.nl.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs.

Het wordt aangeraden om een woordenboek NL-IT (van Dale) , aan te schaffen -online te koop:

https://webwinkel.vandale.nl

A1-A2-: Boeken Arrivederci 1 en 2, Edilingua- via ItaliaItalia te koop- Als u de boeken Arrivederci (niveau A1-A2) via ItaliaItalia aanschaft, ontvangt u ze tijdens de eerste les van uw docent. Prijs 30 euro.

B1-B2 - Boeken Bravissimo  Casa delle Lingue- online te koop Talenland / Nuovo Espresso 3 en 4 , Alma edizione

C1-C2: Boeken Nuovo Espresso 5 en 6, Spazio Italia, Nuovo Contatto- Utile e Dilettevole (uitgeverij Loescher)- online te koop -Amazon.it

Voor alle cursussen: TE KOOP ONLINE

Grammatica Italiaans, van Dale -

Oefenboek Italiaans, van Dale -

Werkvormen en voertaal

 • De docent behandelt plenair grammatica en lessen uit het boek, er wordt vaak in tweetallen gewerkt.
 • Voertaal: zoveel mogelijk Italiaans, maar tijdens de eerste lessen zal de docent ook uitleg in het Nederlands/ Engels geven.

ItaliaItalia TaalschoolItaliaItalia - TaalinstituutOfenboek Italiaans van Dale


Cursus op locatie: Coronamaatregelen

Wij willen u vragen hierbij de huidige Coronamaatregelen in acht te nemen. Blijf thuis als u klachten heeft (verkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, verhoging of koorts) en blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Wanneer klassikaal lesgeven niet mogelijk is (COVID-19), gaan we zoveel mogelijk *online cursussen* aanbieden.


Italia

ERK

Niveau AO/A1- starter

Inhoud

Deze cursus bereidt deelnemers voor die bijvoorbeeld op vakantie naar Italië gaan of die voor hun studie/werken enkele maanden in Italië zullen verblijven.

Communicatieve handelingens: winkelen, iets te eten/drinken bestellen, de weg vragen, de trein nemen, enz.

Grammatica: lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden in enkel-/meervoud, regelmatige werkwoorden, enkele onregelmatige werkwoorden, tegenwoordig tijd en voltooid tegenwoordig tijd, etc.

fiat 500

ERK

Niveau A2-overleven

Inhoud

Deze cursus bereidt cursisten voor die bijvoorbeeld op vakantie naar Italië gaan, contact onderhouden met Italiaanse zakenrelaties of die voor hun studie enkele maanden in Italië zullen verblijven. Alle vaardigheden komen aan bod.

Communicatieve handelingen: iets vertellen, informatie opvragen over reismogelijkheden etc. De gevarieerde onderwerpen en lesvormen maken de cursus niet alleen leerzaam maar ook plezierig.

Grammatica: regelmatige werkwoorden, onvoltooid tegenwoordige tijd, enkele onregelmatige werkwoorden, toekomstige tijd, voltooid deelwoord van wederkerende werkwoorden, voorzetsels, persoonlijk voornaamwoord als meewerkend en als lijdend voorwerp, bijwoord, bezittelijk voornaamwoord, bijvoeglijke naamwoorden bij de trappen van vergelijking, etc.ERK

Niveau B1-Half gevorderd

Inhoud

De cursist kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan uw werk gerelateerde taal.

Communicatieve handelingen: Na het cursus B1 kan de cursist, op een simpele manier, ervaringen, gebeurtenissen, verwachtingen en ambities beschrijven, verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven etc.

Grammatica: gebiedende wijs formeel en informeel, gebiedende wijs met persoonlijk voornaamwoord, onderscheid in gebruik van onvoltooid verleden tijd en voltooid verleden tijd, congiuntivo, betrekkelijk voornaamwoord, onpersoonlijke werkwoorden, toekomstige tijd, nabije toekomst, bijwoorden, “er” als bijwoord of voornaamwoord, meer dan voltooid verleden tijd etc.

Arte ItaliaERK

Niveau B2-ervaren

Inhoud

Communicatieve handelingen: Na het afronden van het niveau B2 Italiaans is de cursist in staat om gesprekken te voeren met het doel complexe problemen op te lossen, zoals het beschrijven van een probleem bij een product of concessies die een dienstverlener moet doen, middels het gebruik van een breed scala aan taalkundige constructies

Begrijpen: de cursist is in staat om heldere, gedetailleerde en samenhangende teksten te begrijpen en produceren over veel verschillende soorten onderwerpen gerelateerd aan ziijn eigen kennisveld.

Lezen: Verder de cursiste kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen, en eigentijds literair proza begrijpen

Grammatica: Congiuntivo imperfetto e trapassato, forma attiva e passiva, discorso diretto e indiretto, constructie van samengestelde zinnen, etc.


Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Amsterdam

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december 2020 t/m 4 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2022

Zomervakantie

augustus 2022

 • tijdens deze schoolvakanties en vrije dagen zijn er geen lessen.

Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald.

INFO

Wenst u meer informatie over één van onze cursussen, stuur dan een e-mail met uw gegevens: naam, telefoonnummer en de gekozen cursus naar:

info@italiaitalia.nl

Of bel: 06 338 57 359